Temel Etkinlikler
Bilişsel Etkinlikler

Anadil Etkinlikleri

 • Kavram çalışmaları
 • Ses çalışmaları
 • Hikâye okuma / oluşturma
 • Masal okuma / oluşturma / dramatize etme
 • Şiir
 • Tekerleme
 • Bilmece
 • Parmak oyunu
 • Drama
 • Görsel nesneleri yorumlama

Matematiksel Etkinlikler

 • Nesneleri sayma
 • Matematiksel sembolleri tanıma
 • Nesneleri eşleştirme, gruplama ( Küme oluşturma, kümeden seçme)
 • Matematiksel kavramları tanıma (Artma-eksilme, azalama-çoğalma, hiç)
 • Problem oluşturma
 • Problem çözme

Fen ve Doğa Etkinlikleri

 • Problem oluşturma
 • Gözlem, araştırma, inceleme
 • Deneyler
 • Sonuçlandırma, raporlama
 • Tarım etkinlikleri
 • Evcil hayvanları tanıma ve sorumluluklarıyla tanışma etkinlikleri
 • Doğayı tanıma ve koruma, çevrecilik

Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

 • Çizgi çalışmaları
 • Ses çalışmaları
 • Sözcük oyunları
Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
 • Boyama çalışmaları (Kâğıt, ahşap, cam, seramik, duvar, pano gibi malzemeler… üzerine şeker boyası, parmak boyası, sulu boya, pastel boya, kuru boya, tekstil boyası, cam boyası… ile boyama, serpme, baskı, kazıma vb. tekniklerle.)
 • Yoğurma çalışmaları (Hamur, kil, tuz seramiği, çeşitli artık materyallerin hamurlaştırılmasıyla elde edilen malzemelerle iki ve üç boyutlu çalışmalar.)
 • Kolâj çalışmaları (Kesme, yırtma-yapıştırma…)
 • Katlama çalışmaları
 • Artık materyal çalışmaları
 • Mobil ve maket çalışmaları
 • Tiyatral çalışmalar (Drama, skeç, kukla atölyesi, ışık atölyesi-gölge oyunları…)
 • Müzikal çalışmalar (Müzik, ritim, dans, doğal sesler…)
Bedensel Etkinlikler
 • Doğa yürüyüşü
 • Sabah jimnastiği
 • Atletizm (Koşma, tırmanma, engel aşma…)
 • Denge çalışmaları
 • Yoga
 • Plates
 • Yarışma X Dayanışma Oyunları (Bireysel sportif oyunlar X Takım oyunları)
Proje Etkinlikleri
 • Bireysel projeler
 • Grup projeleri
Eğlenceli Etkinlikler

Bireysel etkinlikler

 • Serbest oyunlar
 • Dikkat ve bellek oyunları
 • Taklit oyunları

Grup etkinlikleri

 • Mutfak atölyesi
 • Tematik partiler
 • Sinema
 • Takım oyunları
Toplumsal Yaşama Katılım Etkinlikleri
 • Aile ziyaretleri
 • Kurum ziyaretleri
 • Sosyal projelere katılım (İş birliği ve dayanışma etkinlikleri)
 • Tarihi, kültürel geziler, eğlence gezileri.

 

 

Anasayfa